Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Загальна інформація

Artikel

Процедура прийому єврейських іммігрантів у Федеративну Республіку Німеччина була врегульована по-новому на підставі рішення міністрів внутрішніх справ федеральних земель від 18 листопада 2005 року.

Процедура прийому єврейських іммігрантів у Федеративну Республіку Німеччина була врегульована по-новому на підставі рішення міністрів внутрішніх справ федеральних земель від 18 листопада 2005 року. Федеральне міністерство внутрішніх справ розпорядженням від 24.05.2007 встановило потому зазначені нижче передумови прийому для процедури подання заяв:

1. Громадянство держави-наступника колишнього Радянського Союзу за винятком балтійських держав.

2. Підтвердження єврейського походження на підставі свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану, виданих до 1990 року.

3. Підтвердження знань німецької мови шляхом подання сертифікату Ґьоте-Інституту з рівнем не нижчим за Stufe A1 (прості основні знання). Ця вимога не стосується заявників, які народилися до 01.01.1945, а також дітей , яким ще не виповнилося 14 років.

4. Підтвердження шкільної освіти і професійного становлення, які дають підставу сподіватися на самостійне забезпечення прожитття у Німеччині.

5. Сповідання не іншої як юдейської віри.

6. Довідка про готовність до прийому в єврейській громаді в Німеччині, видана Центральною установою добробуту євреїв або Союзом прогресивних євреїв у Німеччині.

Подружжя і неповнолітні, неодружені діти, які самі не мають єврейського походження чи не можуть довести це, як вимагається, можуть бути включені у заяву основного заявника. Тривалість шлюбу повинна бути не менше трьох років.

Подальшу інформацію стосовно процедури прийому Ви можете отримати на інтернет-сторінці Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF) Подальша інформація

Про подробиці стосовно мовних тестів Ви можете дізнатися на інтернет-сторінці Ґьоте-Інституту в Києві. Подальша інформація

Verwandte Inhalte

nach oben